محفلی برای علاقمندان به کارآفرینی اجتماعی

camera

شناسایی

شناسایی افراد و کسب و کارهای آسیب دیده

  phonelink

  شبکه سازی

  استفاده از ظرفیت خیرین،موسسات و نهادها

   nature_people

   حمایت

   ارایه خدمات به کسب و کارهای آسیب دیده

   نوآفرینانه با عنایت به ظرفیت مشاورین، منتورها و موسسات ارایه دهنده خدمات تخصصی، پس از بررسی کسب و کارهای ثبت نامی ، اقدام به برگزاری دوره های توانمندسازی و همچنین حمایت مالی در جهت کمک به احیای کسب و کارهای مذکور می نماید.
   بدیهی است ارایه خدمات به کسب و کارها رایگان می باشد لذا از خیرین محترمی که تمایل دارند در این امر خیر یاری رسان باشند دعوت می شود در بخش حامی ثبت نام نمایند تا از ظرفیت این عزیزان بهره مند شویم.

    نوآفرینانه

   راهکاری آسان برای حل مسایل اجتماعی

   کسب و کارهای آسیب دیده

   شناسایی

   رصد و شناسایی کسب و کارهایی که در اثر کرونا آسیب دیده اند

   شبکه سازی

   ثبت نام از مشاورین، منتورها و موسسات ارایه دهنده خدمات تخصصی کسب و کار

   حمایت

   حمایت های مادی و معنوی از کسب و کارهای آسیب دیده و زنان سرپرست خانواده

   کارآفرینی اجتماعی

   کارآفرینی اجتماعی

   کارآفرینی اجتماعی چیست؟

   رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی

   پیروی برگزاری اولین رویدادملی کارآفرینی اجتماعی با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی در مشهد به زودی دومین رویدادملی کارآفرینی اجتماعی با موضوع حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و زنان سرپرست خانواده برگزاز می شود

   کارآفرینی اجتماعی

   مشارکت های مردمی

   0+
   تعداد خیریه ها
   0
   تعداد تشکل ها
   0
   تعداد خیرین
   0+
   تعداد شهرها

   خیرین کسب و کار

   شناسایی خیرین حوزه ایجاد و توسعه کسب و کار

   تشکل ها

   شناسایی موسسات و تشکل های ارایه دهنده خدمات تحصصی حوزه کسب و کار

   خیریه ها

   شناسایی خیریه های داوطلب حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده

   نمایندگی

   ایجاد نمایندگی در شهرهای مختلف کشور

   رویداد

   برگزاری رویدادهای توانمندسازی

   منتورینگ و مشاوره

   ارایه خدمات مشاوره و منتورینگ به کسب و کارهای آسیب دیده

   نوآفرینانه محفلی برای علاقندان به کارآفرینان اجتماعی

   نشست های تخصصی

   برگزاری نشست های تخصصی با حضور اندیشمندان

   برگزاری رویدادها

   برگزاری رویدادهای تخصصی کارآفرینی اجتماعی

   تولید محتوای تخصصی

   تولید پادکست و ویدیو کلیپ ها تخصصی

   شبکه سازی

   برقرار ارتباط میان علاقمندان به حوزه کارآفرینی اجتماعی

   مرامنامه مجمع هماهنگی مشارکت های مردمی

   فهرست